Važna pravila prilikom otvaranja teme zahjeva za UNBAN:


-Naziv teme mora da bude Ime Prezime na serveru.

-Zahtjev za UNBAN smijete postati isključivo sa svog računa, postanje za druge i sa tuđeg računa je zabranjeno.
-Obavezno potrebna slika bana.
-U temi smije postati samo igrač koji traži unban, te administrator koji riješava teme. Po potrebi se može javiti i administrator koji je dao ban.

-Ukoliko vam se zahtjev odbije, nemate prava ponovo da otvarate istu temu.
Temu otvarate sa sljedećim formularom:

Kod:
Vaš nick i level na serveru:
Nick Administratora koji vas je banao:
Datum bana:
Razlog bana:
Slika bana:
Link teme bana:
Obrazloženje: